Over het team

Team Herstel bestaat uit ervaringswerkers. Dit zijn mensen die zelf ervaring hebben met psychische kwetsbaarheden en/of verslavingsgevoeligheid. Het team benut die eigen ervaringen om anderen te ondersteunen in hun persoonlijke herstelproces, het vinden van eigen kracht, wensen en dromen. Dit doen we bijvoorbeeld in cursussen en werkgroepen, maar ook in huiskamergesprekken en 1-op-1 contact.

Team Herstel

We werken samen met mensen die aan hun herstelproces werken, maar ook met andere teams binnen Cordaan. We adviseren bijvoorbeeld over beleid en we ondersteunen woon- en activiteitenbegeleiders zodat ook zij de herstelvisie in de vingers krijgen.

Achtergrond

De ontwikkeling van Cordaan tot een herstelondersteunende organisatie stamt al uit 2012, maar Team Herstel is als zelfstandig team opgezet in 2015. We zijn begonnen met een klein groepje mensen die zelf ondersteuning vanuit Cordaan kregen. Door de jaren is het team gegroeid en inmiddels bestaat het team uit zo’n 15 medewerkers.  Onderling zijn er natuurlijk verschillen en we vervullen verschillende rollen binnen ons team. Wat we gemeen hebben is dat we allemaal ervaring hebben met psychische kwetsbaarheden, verslavingsgevoeligheid en/of dak- en thuisloosheid.

Team Herstel is een op zichzelf staand team, dat los staat van de (woon-)locaties van Cordaan. Hier is bewust voor gekozen. De ervaring bij andere organisaties leert dat ervaringswerkers die op een vaste locatie in een team werken vaak als woonbegeleider worden ingezet. Zo hebben ze eigenlijk een dubbele pet op wat het voor henzelf én de mensen waar ze mee werken moeilijk maakt. Juist voor mensen in een kwetsbare positie is het belangrijk dat ervaringswerkers vanuit een neutrale, onafhankelijke positie werken.

Missie

De missie van Team Herstel omvat twee kerntaken:

  1. Ondersteuning bij individuele herstelprocessen
  2. Inrichten van herstelondersteunende begeleiding

De eerste kerntaak richt zich met name op de bewoners en deelnemers die we treffen op de verschillende (woon-)locaties van Cordaan. We ondersteunen mensen bijvoorbeeld met 1-op-1 gesprekken, herstelgroepen en cursussen. De tweede kerntaak gaat vooral over onze samenwerking met andere teams en ons werk binnen de organisatie van Cordaan. We bieden bijvoorbeeld trainingen over herstel en herstelondersteunende begeleiding voor medewerkers. Ook sluiten we aan bij intervisiebijeenkomsten en kunnen medewerkers bij ons terecht met vragen rondom herstel en psychische kwetsbaarheden.

Bij het uitvoeren van ons takenpakket en bij deze kerntaken in het bijzonder horen twee kernwaarden die van uitzonderlijk belang zijn. Deze waarden zijn gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Zowel in de samenwerking met collega’s binnen Cordaan als met bewoners en deelnemers op locatie gaan we uit van gelijkwaardigheid. We plaatsen onszelf nooit boven of onder een ander, maar gaan uit van een houding van respect en waardering. In een overleg of training met medewerkers staan we naast ze. We willen ze iets leren over herstel of een kwetsbaarheid en ze verder helpen in het uitvoeren van hun werk. Voor het werken met bewoners en deelnemers geldt hetzelfde: we staan naast ze om ondersteuning te bieden als ze dat willen, maar we zijn er niet om ze iets op te leggen of te sturen.

Wederkerigheid is ook in al onze taken aanwezig. Ons werk bestaat voor een groot deel uit het delen van onze eigen ervaring en kennis, maar terwijl we dit doen mogen we ook nooit vergeten dat we samenwerken met mensen die óók hun eigen ervaringen, kennis en inzichten hebben. Ieder perspectief voegt wat toe aan het geheel en ieders bijdrage is waardevol. We hebben altijd wat te brengen, maar er valt ook altijd wat te halen.