Ervaringskennis

Iedereen heeft ervaring: levenservaring. Dat is waardevol, want daar kun je veel van leren. Het vormt je en het bepaald een groot deel van wie je bent. Als we het over herstel en ervaring hebben, bedoelen we ervaring met levensontwrichtende situaties. Die periodes in je leven dat alles ontspoort en je jezelf verliest, bijvoorbeeld in een psychose of in middelengebruik.

Van een ervaring kun je leren. Je hebt bijvoorbeeld ervaren dat iets een negatieve invloed op je leven kan hebben en daardoor geleerd om vergelijkbare situaties te vermijden. Dat is een belangrijk proces. Met ervaringskennis bedoelen we de inzichten die uit een ervaring kan halen, bijvoorbeeld om herhaling te kunnen voorkomen. Je doet die kennis dus op door op je eigen ervaringen te reflecteren. Zo kun je bijvoorbeeld na een terugval of crisis achterhalen welke triggers er waren die maakte dat je de controle verloor.

Je kunt je kennis vergroten door te reflecteren op je eigen ervaringen, maar natuurlijk ook door anderen die over hun ervaringen delen. Op deze pagina vind je links naar relevante websites die je kunnen helpen met het vergroten van je ervaringskennis.

Websites

  • Herstelwerkt.nlplatform voor herstelgerichte activiteiten in Amsterdam
  • CordaanZorg, ondersteuning en begeleiding voor mensen met lichamelijke of psychische kwetsbaarheden
  • HEE-teamHerstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid. Onderdeel van het Trimbos Instituut. Ontwikkeling van cursussen en training op gebied van herstel
  • Samen sterk zonder stigmaProject gericht op het tegengaan van stigma en het bespreekbaar maken van psychische problematiek
  • Stichting Presentievoorlichting, training en onderzoek over de presentiebenadering

Filmpjes